Bostadsbyggandet minskar med närmare 10 procent i år jämfört med 2018

2019-12-20

Statistiken för de tre första kvartalen 2019 pekar mot att bostadsbyggandet minskar med närmare 10 procent i år jämfört med 2018. Lokalbyggandet gick ned med 10 procent 2018 men byggaktiviteten under 2019 indikerar en 10 procentig vändning uppåt. Det är främst skolbyggandet och kontor som utvecklas i positiv riktning. 

Läs hela rapporten på medlemssidorna

 

God Jul och Gott Nytt År!