Byggbranschen vänder nedåt

2022-09-19

Utgångsläget för svensk ekonomi var relativt starkt i början på året men läget har försämrats kraftigt sedan dess. Stigande räntor, hög inflation, prischock på el och fortsatt komponentbrist bidrar sammantaget till att BNP stiger med omkring 2 procent i år för att hamna en bit under 1 procent under 2023.

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar, i fasta priser, var 6 procent lägre under det första halvåret i år jämfört med samma period 2021. Den negativa utvecklingen väntas tillta 2023 som en följd av en bred nedgång på byggmarknaden, med bostadsbyggandet i spetsen.

Logga in på medlemssidorna för att läsa hela rapporten >>