Bygginvesteringarna håller sig fortsatt stabila i coronaturbulensen

2020-06-30

De totala husbyggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler ökade med 2 procent, till drygt 68 miljarder kronor under första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal förra året. Det var främst offentliga lokaler som bidrog till uppgången.

När det gäller bostadsbyggandet minskade antalet påbörjade småhus medan byggandet av lägenheter i flerbostadshus ökade något. Även om prognosen för 2020 indikerarar en nedgång i bygginvesteringarna jämfört med föregående år så ligger husbyggnadsvolymen på en hög nivå i ett historiskt perspektiv.

Logga in och läs hela rapporten