Bygginvesteringarna ökar men svårare tider är att vänta

2020-10-01

Sveriges totala husbyggande uppgick till 139 miljarder under första halvåret 2020, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period föra året. Det är främst det offentliga byggandet samt industrin som har utvecklats bra medan kontor och handel har inlett året svagt. Det senaste stämningsläget bland arkitekter och byggtekniska konsulter visar att deras arbetsvolym minskade med nästan 3 procent jämfört med föregående halvår så vi kan förvänta oss något svårare tider.

Logga in och läs hela rapporten