Coronapandemin driver ner byggaktiviteten men det finns sektorer som går mot strömmen

2020-08-31

Antalet bygglov för småhus och flerbostadshus tyder på att bostadsbyggandet under 2021 minskar med ytterligare 10-12 procent. Utvecklingen är en effekt av den Coronaförstärkta lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet och stor osäkerhet om hur omfattande och länge ekonomin kommer påverkas.

Byggmaterialförsäljningen har däremot ökat med ca 5 procent så långt under 2020 och även om ROT-sektorn tyngs av svagare investeringsvolymer i affärs-, handel- och restaurangbyggnader så bör de samlade ROT-investeringarna hålla sig relativt stabila.

Logga in och läs hela rapporten