Fler som tror på ökad underhållsvolym på lång sikt

2017-04-28

I Industrifaktas enkät med 100 större kommunala och privata bostadsbolag, kan man utläsa att utsikterna de kommande fem åren ser goda ut för en fortsatt stabil ökning av underhållsvolymen. Närmare hälften av de intervjuade företagen räknar med att underhållsvolymen kommer att öka måttligt de närmaste fem åren. 4 av 10 tror att underhållsvolymen ligger kvar på en oförändrad nivå.


Läs på hela rapporten på medlemssidorna. Logga in här