Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

2018-11-01

I Industrifaktas årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till omsättning, kan man se tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade.

Se listan här: http://www.mynewsdesk.com/se/industrifakta-ab/pressreleases/industrifakta-presenterar-sveriges-20-stoersta-installatoerer-2017-2714439

Mer och ständigt färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden från Industrifaktas månadsbevakning hittar du på medlemssidorna.