Försäljningen ökar – men volymen minskar

2022-09-01

Under årets andra kvartal har försäljningen av byggmaterial ökat med 7 procent, enligt Byggmaterialhandlarna. Ökningen beror dock inte på ökade försäljningsvolymer, utan på stigande priser. Under början av juli intervjuades 3 100 företag på uppdrag av Svenskt Näringsliv angående konsekvenserna av prisökningarna och i stort sett alla byggföretag, 98 procent, anger att de påverkas av de stigande priserna.

Logga in på medlemssidorna för att läsa hela rapporten >>