Industri- och bostadsbyggandet drar upp tillväxttakten

2021-09-17

Återhämtningen i den svenska ekonomin har överraskat positivt och flera konjunkturbedömare har justerat upp sina prognoser. Industrin har fått upp bra fart och där är det kapacitetsbrist, utbudsproblem och transportbegränsningar som sätter gränserna.

Hushållen har positiva förväntningar på ekonomin vilket tillsammans med en låg räntenivå och en låg statsskuld öppnar upp för både privata och offentliga investeringar framöver. Riskerna vilar dock tungt på en möjlig tredje våg i pandemin. Det finns även en risk för cementbrist om Cementa tvingas stänga i Slite men det har etablerats en bred politisk majoritet för att i så fall finna en lösning som inte skapar allt för mycket problem för byggbranschen.

Logga in och läs hela rapporten på medlemssidorna >>