Industrifaktas konjunkturrapport för 2017

2018-03-26

Nytt i konjunkturrapporten är en del som visar ekonomi och byggkonjunktur i våra nordiska grannländer.

Tillväxtförutsättningarna ser överlag relativt goda ut för 2018, vilket märks i prognoserna för BNP, som indikerar en tillväxt i nivå med 2017, dvs omkring +2,5 procent. I prognosen för 2018 väntas ökningstakten avta för både hushållens konsumtion som för bruttoinvesteringarna, där de senare påverkas negativt av fallande bygginvesteringar.

Dock bedöms läget inför 2018 påvisa en större osäkerhet. Dels är den svenska ekonomin på väg in i ett mognadsskede, vilket innebär en dämpad tillväxttakt med stramare resursläge, vilket av tradition kan innebära ökad inflation. Dessutom kan hushållens konsumtions- och investeringslust kylas av till följd av den senaste tidens fallande bostadspriser, oroliga aktiemarknad och de stramare villkoren på bolånemarknaden.

Läs hela rapporten på medlemssidorna. Logga in här

Nytt i konjunkturrapporten är en del som visar ekonomi och byggkonjunktur i våra nordiska grannländer.

 

Tillväxtförutsättningarna ser överlag relativt goda ut för 2018, vilket märks i prognoserna för BNP, som indikerar en tillväxt i nivå med 2017, dvs omkring +2,5 procent. I prognosen för 2018 väntas ökningstakten avta för både hushållens konsumtion som för bruttoinvesteringarna, där de senare påverkas negativt av fallande bygginvesteringar.

Dock bedöms läget inför 2018 påvisa en större osäkerhet. Dels är den svenska ekonomin på väg in i ett mognadsskede, vilket innebär en dämpad tillväxttakt med stramare resursläge, vilket av tradition kan innebära ökad inflation. Dessutom kan hushållens konsumtions- och investeringslust kylas av till följd av den senaste tidens fallande bostadspriser, oroliga aktiemarknad och de stramare villkoren på bolånemarknaden.

 

Läs hela rapporten på medlemssidorna. Logga in här