Industrins husbyggnadsinvesteringar överraskar positivt under 2019

2020-02-03

Trots att det fortfarande återstår ett kvartal innan helåret 2019 kan summeras och presenteras i NAVET Analytics kvartalsrapport i mars, går det få en preliminär bild av hur 2019 års samlade lokalbyggnadsinvesteringar utvecklade sig.

Hela rapporten finns att läsa på intranätet. Logga in och klicka på Konjunkturrapporter, Marknadssignaler och prognoser > Marknadssignaler och prognoser.

Läs hela rapporten