Ingen inbromsning i sikte enligt panel

2017-03-03

Industrifaktas löpande konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, visar på ett fortsatt starkt efterfrågeläge i branschen. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med 5 respektive 3 procent. Detta indikerar en fortsatt god tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året. 

Mer och ständigt färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden från Industrifaktas månadsbevakning hittar du på medlemssidorna. Logga in här