Mellansverige är ljuset på den svenska byggmarknaden

2020-11-02

Konjunkturbarometern för oktober steg med 1,8 enheter till 96,3, vilket fortfarande är svagare än normalt men den har ökat kontinuerligt sedan bottennoteringen i april.

Bygg- och anläggning steg med 2,9 enheter till 92,7, mycket driven av den byggrelaterade detaljhandeln vars omsättning ökat med 12 procent jämfört med samma period förra året.

På byggmarknaden är de regionala skillnaderna stora. I storstadslänen förväntas de samlade investeringarna minska med 5–7 procent i år. I Sydsverige och Norrland faller de med ca 15 procent. Det är i Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län) som husbyggnadsinvesteringarna bedöms växa under året.

Logga in och läs hela rapporten