Pandemin tvingar oss in i en ny verklighet

2020-12-22

Under kvartal 1-3 i år föll ny- och ombyggnadsinvesteringarna inom lokaler med totalt 2 procent. Det ger ett intryck av en relativt stabil utveckling men det döljer sig en hel del dramatik bakom den siffran. Coronapandemin har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler medan det offentliga ökat sina satsningar. Handeln svarade för den kraftigaste nedgången, vars totala byggvolym föll med 35 procent under kvartal 1-3 jämfört med samma period 2019.

Allt är dock inte nattsvart. Den strukturomvandling vi ser leder till ett ökat behov av anpassningar och ombyggnationer samtidigt som bostadsmarknaden klarat pandemin bättre än man befarade i våras. Byggandet av nya bostäder ökar något i år samtidigt som renoveringsaktiviteten utvecklas positivt, driven av både Gör Det Självmarknaden och större ROT-projekt i flerbostadshus.

Logga in och läs hela rapporten