Privat lokalbyggande vänder upp och bostadspriserna stiger

2021-06-30

Det privata lokalbyggandet har drabbats hårt av pandemin. Konjunkturbarometrarna och de beviljade byggloven pekar dock på en försiktig uppgång de kommande åren. Bostadsbyggandet överraskar positivt och det mesta pekar på att aktiviteten hålls uppe den närmaste tiden. Vi kan även se starka siffror från byggvaruhandeln under våren vilket pekar på ett fortsatt flitigt renoverande.  

Logga in och läs hela rapporten >>