Stabil marknad men osäkerheterna är ovanligt stora

2020-03-16

De återhämtningstendenser vi såg i slutet av förra året kom på skam på grund av Coronaviruset och de osäkerheter som detta skapar för världsekonomin. Den samlade husbyggnadsvolymen har gått tillbaka tre år i rad, men förra årets nedgång var marginell. En försvagning av konjunkturen påverkar med all säkerhet nybyggandet negativt medan underhåll- och ombyggnadsinvesteringarna kan komma att utvecklas i motsatt riktning. Prognosen för VS-material pekar sammantaget på en mycket svag 1-procentig tillväxt under 2020 och 2021. Logga in för att läsa hela rapporten.

Läs hela rapporten