Statistiken visar hur byggbranschen påverkas av Coronapandemin

2020-11-30

Antal beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus har minskat med drygt 15 respektive 5 procent under perioden januari-augusti i år jämfört med samma period förra året. Utvecklingen indikerar ett minskat bostadsbyggande men för lokaler ser vi under samma period ett annat mönster. För privata lokaler, dvs kontor, affärslokaler, hotell, restauranger och industrilokaler har antalet beviljade bygglov gått ned med ca 20 procent medan offentliga lokaler, dvs skolor, sjukhus och samlingslokaler visar på en uppgång med 13 procent. Det är även bra fart i den byggvarurelaterade detaljhandeln som samtidigt har ökat med 12 hela procent.

Logga in och läs hela rapporten