Svag utveckling inom kontor- och handelslokaler drar ner prognosen

2021-02-01

Den svenska husbyggnadsvolymen pekar mot en mindre nedgång under 2020 jämfört med föregående år och det är främst en svag utveckling inom kontor- och handelslokaler som drar ned prognosen.

De regionala skillnaderna är däremot stora och vid en jämförelse mellan de tre storstadslänen är det Skåne som sannolikt går vinnande ur 2020. Där väntas den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar landa strax över 2019 års volym medan de minskar med cirka 3 respektive 10 procent i Stockholm och Västra Götaland.

Logga in och läs hela rapporten