Sverige har börjat återhämta sig efter vårens kraftiga BNP-fall

2020-09-15

De senast publicerade prognoserna har justerats i positiv riktning och den samlade BNP-tillväxten pekar nu på en nedgång med cirka 5 procent för helåret 2020. Återhämtningen under 2021 och 2022 kommer troligen att ske gradvis och den fördröjs av en seglivad coronapandemi som fortsatt påverkar stora delar av världen.

Bostadspriserna har hittills klarat sig bra trots stigande arbetslöshet. Den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första halvåret i år ligger i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period 2019. Osäkerheterna räcker dock för att bromsa antalet påbörjade bostäder i det korta perspektivet. NAVET räknar med sjunkande volymer när året summeras och det är byggandet av privata lokaler och bostäder som kommer att svara för den största nedgången.

Logga in och läs hela rapporten