Toppen för högkonjunkturen är nådd

2019-03-21

Den ekonomiska tillväxten för Sverige 2018 beräknas bli +2,2 procent, vilket med hänsyn till förväntningarna om en svagare tillväxt under 2019-20 innebär att vi lämnar toppen av högkonjunkturen för den här gången. Internationellt identifierar vi tre större osäkerhetsfaktorer, handelskonflikten mellan Kina och USA, Europas konjunktur och sist men inte minst Brexit, som skall effektueras den 29 mars i år.

Efter en rekordlång vänta fick vi äntligen en ny regering på plats under januari, det kommer att bli mycket intressant att följa den nya regeringen och dess blocköverskridande överenskommelse när den utmanas i samband med kommande budgetöverenskommelser. Allt fler börjar att ifrågasätta den svenska finanspolitiken med sjunkande värde för kronan, inflationsmål, styrräntan samt existerande och kommande krav kring bostadsfinansiering, vilket påverkar hushållens konsumtionsvilja trots positiva prognoser. Vidare ser vi en fortsatt utmaning av bostadsmarknadens stabilitet, vilket avspeglas i påbörjandetakten, trots fortsatt goda signaler gällande sysselsättning och arbetslöshet.

Logga in här för att ta del konjunkturrapporten från Industrifakta.

Välkommen att kontakta kansliet om du behöver skapa ett konto: info@vvsfabrikanterna.se eller 08-24 14 80