VA-rapport - investeringar och konsultintervjuer - december 2022

2022-12-22

Utvecklingen under årets första tre kvartal ger signaler om att den samlade volymen kan komma att öka med 5-10 procent jämfört med 2021.

Skillnaderna mellan sektorerna är dock stora. Medan renings- och vattenverk redan passerat fjolårets investeringsvolym ser avlopps- och vattenledningar ut att rekylera på fjolårets uppgång och hamna kring 2019-2020 års volymer när året är slut.

Läs hela rapporten på medlemssidorna >>