Villapriserna fortsätter upp och offentligt byggande bromsar in

2021-11-30

Påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor har bromsat in vilket inte är förvånande med tanke på den kraftiga ökning som skedde förra året. Småhuspriserna i riket har på årsbasis ökat med 18 procent. För bostadsrätter är motsvarande uppgång 7 procent.

Cementa får fortsätta att bryta kalksten i Slite fram till årsskiftet 2022/2023. Det innebär att en akut cementkris för tillfället är avvärjd. Regeringens beslut kan dock överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Logga in för att läsa hela rapporten >>