VVS-Indikatorer synlig och teknisk VVS

2022-07-01

En viktig indikator på hur marknadsutvecklingen för synlig och teknisk VVS kan komma att utveckla sig under det kommande året är de påbörjade ny- och ombygg-nadsinvesteringarna.

Under helåret 2020 ökade det samlade bostadsbyggandet med 12 procent. 2021 steg volymen med ytterligare 16 procent. Utfallet under första kvartalet i år ger signaler om att bostadsbyggandet kan minska med omkring 10-15 procent.

Logga in på medlemssidorna för att läsa hela rapporten >>