43 år innan alla avlopp i Sverige är renade

2018-03-22

Pressmeddelande 2018-03-22

I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 240 000 vara olagliga. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 43 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. Det finns förslag på nya regler som bland annat ställer krav på kontroller av nyanlagda små avlopp, men besluten har dragit ut på tiden.

– Med krav på regelbundna kontroller skulle de här avloppen vara åtgärdade för länge sedan. Nu har vi istället 240 000 små avlopp som har varit olagliga sedan slutet av 1960-talet, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

En enkät som besvarats av 274 av landets kommuner visar att det under 2017 beviljades 21 928 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga små avlopp. Det motsvarar 2,31 procent av beståndet som inte är anslutet till det kommunala nätet och innebär att det skulle ta 43 år innan alla små avlopp håller tillräcklig standard.

Nya regler drar ut på tiden
2016 arbetade Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag till en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp, men ännu har inga beslut fattats i frågan. Istället tillsatte regeringen 2017 en utredning som väntas föreslå införandet av en så kallad ”avloppsdeklaration”.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från små avlopp. Vi är positiva till en avloppsdeklaration, men för att de ska ge önskad effekt är det viktigt att den följs upp med täta kontroller och omfattar både nya och gamla anläggningar, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Fakta om små avlopp
I Sverige finns närmare 950 000 små avlopp. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Åtgärdstakten (%) och åtgärdstiden (år) för små avlopp per län:
 

Rankning

Län

Åtgärdstakt 2017

Åtgärdstid (år) 2017

1

Gotland

3,76%

27

2

Jönköpings län

3,71%

27

3

Kronoberg

3,67%

27

4

Halland

3,64%

28

5

Sörmland

3,53%

28

6

Uppsala län

3,03%

33

7

Stockholms län

3,02%

33

8

Kalmar län

2,80%

36

9

Skåne

2,74%

36

10

Blekinge

2,48%

40

11

Västra Götaland

2,44%

41

12

Östergötland

2,35%

43

13

Örebro län

2,18%

46

14

Västmanland

1,72%

58

15

Gävleborg

1,38%

72

16

Jämtland

1,29%

77

17

Värmland

1,28%

78

18

Dalarna

1,24%

81

19

Västerbotten

1,22%

82

20

Norrbotten

1,15%

87

21

Västernorrland

0,99%

101

  Riket 2,31% 43

 

Läs mer om enkäten här.
För frågor om enkäten, kontakta Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 070-742 84 00, daniel@vvsfabrikanterna.se

Tre tips till fastighetsägare:
1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.

2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.

3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Kontaktuppgifter:
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Målsättningen är en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges små avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa.