Pressmeddelande

45 år innan alla avlopp i Sverige är renade

45 år innan alla avlopp i Sverige är renade

2017-03-23

PRESSMEDDELANDE   2017-03-23

I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. Med dagens takt skulle det ta 45 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. Nu föreslås nya regler som bland annat ställer krav på kontroller av nyanlagda enskilda avlopp.

 – Kontroller är bra, men det är viktigt att de gäller både nya och gamla avloppsanläggningar. Vi har idag 180 000 enskilda avlopp som har varit olagliga sedan slutet av sextiotalet och det skulle kännas absurt om de nya reglerna inte skulle gälla dem, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

En enkät som besvarats av 288 av landets kommuner visar att det under 2016 beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

Nya regler på väg
Miljö- och energidepartementet förbereder en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. I förslaget till lag ingår ett nytt krav på kontroll av enskilda avlopp vart tionde år, men enbart för nya avloppsanläggningar.

 –  Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Fakta om enskilda avlopp
I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. 350 000 av avloppen beräknas vara undermåliga och 180 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Åtgärdstakten (%) och åtgärdstiden (år) för enskilda avlopp per län:

Ranking

Län

Åtgärds-

takt 2016

Åtgärds-

tid 2016

1

Jönköpings län

4,34%

23

2

Gotlands län

4,04%

25

3

Kronobergs län

4,04%

25

4

Sörmlands län

3,66%

27

5

Hallands län

3,24%

31

6

Stockholms län

2,79%

36

7

Kalmar län

2,76%

36

8

Skåne län

2,65%

38

9

Västmanlands län

2,64%

38

10

Östergötlands län

2,43%

41

11

Västra Götalands län

2,38%

42

12

Uppsala län

2,32%

43

13

Blekinge län

1,98%

51

14

Örebro län

1,92%

52

15

Värmlands län

1,42%

70

16

Jämtlands län

1,25%

80

17

Västerbottens län

1,23%

81

18

Gävleborgs län

1,21%

82

19

Norrbottens län

1,12%

89

20

Dalarnas län

1,07%

94

21

Västernorrlands län

0,79%

126

 

Riket

2,24%

45


För frågor om enkäten, kontakta Daniel Hedlund, VVS-Fabrikanternas Råd, 
070-742 84 00daniel@vvsfabrikanterna.se

Läs mer om enkäten/undersökningen här >>>

 

Tre tips till fastighetsägare:

  1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.
  2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.
  3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Kontaktuppgifter:

Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20anders@vvsfabrikanterna.se

Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Målsättningen är en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges enskilda avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa.

 


Pressmeddelanden