45 år innan alla avlopp i Sverige är renade

2019-03-28

I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 45 år att åtgärda alla undermåliga avlopp. I somras lade en utredning förslag om obligatoriska avloppsdeklarationer som skulle kunna höja åtgärdstakten.

– Med krav på avloppsdeklarationer skulle de här avloppen vara åtgärdade för länge sedan. Nu har vi istället 240 000 enskilda avlopp i Sverige som har varit olagliga i 50 år, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

En enkät som besvarats av 273 av landets kommuner visar att det under 2018 beviljades 20 890 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. Det motsvarar 2,2 procent av beståndet som inte är anslutet till det kommunala nätet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard.

I somras lämnades utredningen om hållbara vattentjänster över till regeringen. I den föreslås införandet av en avloppsdeklaration som skulle innebära att de som har ett avlopp som inte är kopplat till kommunens reningsverk ska låta en oberoende part undersöka statusen på avloppet vart sjunde år.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Avloppsdeklarationer skulle underlätta kommunernas prioritering av tillsynen och ge fastighetsägaren ett kvitto på hur väl den egna avloppsanläggningen fungerar, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Fakta om enskilda avlopp
I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa annan rening än slamavskiljning och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Läs mer om enkäten här.
För frågor om enkäten, kontakta Caroline Harrå, VVS-Fabrikanternas Råd, 070-270 71 80, caroline@vvsfabrikanterna.se

Tre tips till fastighetsägare:
1. Ta reda på vad du har för avloppsanläggning. Om du har enskilt avlopp har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller en tillräcklig standard.

2. Om du misstänker att standarden inte är tillräcklig. Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller på din tomt.

3. Om du behöver åtgärda ditt avlopp. Ta kontakt med en entreprenör som kan utföra förändringarna och ansök om lov för att åtgärda avloppet av kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion undgår du tillsynsavgiften.

Kontaktuppgifter:
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Aktionsgrupp små avlopp är ett samverkansprojekt mellan VVS-Fabrikanternas Råd och Maskinentreprenörerna. Målsättningen är en ökad och hållbar åtgärdstakt av Sveriges enskilda avlopp för en bättre vattenmiljö och hälsa.

 

Åtgärstakten i Sverige Län de senaste tre åren.

Län

Åtgärdstakt de tre senaste åren (procent)

Åtgärdstid (år)

Blekinge

2,72

37

Dalarna

1,89

53

Gotland

4,41

23

Gävleborg

2,46

41

Halland

3,90

26

Jämtland

2,01

50

Jönköpings län

5,00

20

Kalmar län

3,57

28

Kronoberg

4,46

22

Norrbotten

1,89

53

Skåne

2,97

34

Stockholms län

4,98

20

Södermanland

4,70

21

Uppsala län

3,39

30

Värmland

1,75

57

Västerbotten

1,78

56

Västernorrland

1,38

73

Västmanland

3,05

33

Västra Götaland

2,90

34

Örebro län

2,68

37

Östergötland

3,49

29