eBVD – en enad byggbransch stärker digital produkt- och miljöinformation

2018-04-10

Pressmeddelande 2018-04-10

För att gynna spårbarhet och ett effektivt framtida digitalt informationsflöde av miljö- och innehållsfakta har branschen nu enats om ett digitalt utdataformat för fakta om byggmaterial från både installations- och byggsektorn. VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, Sveriges Elgrossister och Byggmaterialindustrierna verkar tillsammans för eBVD-systemet.

eBVD-systemet möjliggör digital inmatning av den senaste branschstandarden för byggvarudeklarationer eBVD1.0, branschens frivilliga och unika egendeklaration av byggmaterialinformation. Informationen kan matas in via webben i branschsystemen E-nummerbanken och RSK-databasen eller i eBVD-systemet.

Ett system för eBVD och två vägar för faktainsaml­ing

- Våra företag kan fortsatt använda våra branschdatabaser som källa för produktinformation samtidigt som vi enas om ett gemensamt utdataformat där den som efterfrågar också kan hämta sin unika eBVD-deklaration ur eBVD-systemet, berättar Hans Karlsson, VD VVS Information Data som förvaltar RSK-databasen.

- E-nummerbanken är etablerad i elbranschen och det är bra att kunna använda den som inmatningssystem och koppla ihop den med miljöformatet i eBVD-systemet, tillägger Sverker Skoglund från Sveriges Elgrossister.

- Vi är mycket nöjda med att branschen får ett och samma system att utveckla miljöinformationen i för framtiden, säger Hans Söderström från Installatörsföretagen, vilket Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna och ägare tillsammans med IVL av eBVD-systemet, intygar.

eBVD gynnar spårbarhet, säkerhet och effektiv hantering

- Informationen från eBVD utgör grunden för spårbarhet och nu kan vi tillsammans förvalta och utveckla systemet så att det gynnar en effektiv och säker dataöverföring. Vi ska i svensk byggsektor fortsätta ligga i framkant i Europa när det gäller miljöinformation och utforma eBVD 1.0 - formatet för det, säger Anneli som på senare tid blivit återkommande ombedd att berätta om Sveriges arbete för andra europeiska materialorganisationer.  

En mycket viktig aspekt för framtida digital utveckling är att företagen ska kunna lämna sin information på ett ställe och beställare hämta ur densamma så att det inte blir dubbel-trippel-jobb som nu. De tillverkande företagen ska ägna sina resurser åt produktutveckling för en hållbar samhällsbyggnad.

Det poängterar alla fyra företrädare för branschorganisationerna som introducerar sin samverkan nu vid Nordbygg2018 med digital spegling och den framtida utvecklingen av eBVD. För mer information kontakta gärna företrädarna!


Anders Mårtensson, VVS-Fabrikanternas Råd, 076 118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

Sverker Skoglund, Sveriges Elgrossister, 070 286 54 15, sverker.skoglund@seg.se

Mats Rosman, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, 070 818 99 80, mats.rosman@rgf.se

Anneli Kouthoofd, Byggmaterialindustrierna, 070 379 84 22, anneli@byggmaterialindustrierna.se