Energifrågor i fokus – VVS-Fabrikanterna startar energigrupp

2024-05-21

I takt med det växande behovet av att minska klimatavtrycket i Sveriges fastighetsbestånd, tar VVS-Fabrikanterna nu ett stort steg framåt genom att lansera en dedikerad energigrupp som ska arbeta med dessa frågor.

Bengt Henricson, branschutvecklare på området VS och ansvarig för gruppen hos VVS-Fabrikanterna, kommenterar initiativet och konstaterar att intresset för gruppen redan är betydande bland medlemmarna. "Vi märker att det finns ett stort behov av att samarbeta och följa dessa frågor. Det händer väldigt mycket på området och våra medlemmar har mycket att bidra med här."

Energigruppen är en ny satsning hos VVS-Fabrikanterna och kommer att agera som en enhetlig röst för energieffektiva inomhusklimat- och sanitetsinstallationer. Målet är att möta de ökande behoven att minska energikonsumtionen och att sänka klimatavtrycket i fastighetssektorn. Energigruppen ska även vara ett forum för att fånga upp och kommunicera medlemmarnas åsikter kring energifrågor.

"Vår ambition är att göra energigruppen till en värdefull informationskälla för beslutsfattare inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi strävar efter att tillhandahålla trovärdig, transparent och oberoende information om VVS-baserade inomhusklimatinstallationer och energibesparingsteknik", säger Bengt Henricson.

Genom att samla expertis inom branschen och främja samarbete kommer energigruppen att spela en viktig roll i att främja innovativa lösningar och att vara med och bidra till en hållbar omställning. Med detta initiativ positionerar sig VVS-Fabrikanterna som en ledande kraft för förändring att skapa och förvalta fastigheter med lågt klimatavtryck.


Kontakt

Bengt Henricson, Branschutvecklare VVS hos VVS-Fabrikanterna

Mail: bengt@vvsfabrikanterna.se