Pausade beslut om enskilda avlopp dyrt för privatpersoner och kommunen

2020-05-11

Enligt våra beräkningar behöver Tingsryd 23 år för att åtgärda de 3 200 avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Ju längre tid som går, desto större risk att varje enskilt avlopp släpper ut avloppsvatten i badsjöar inför sommaren eller sätter människors hälsa på spel. Nu är därför inte läge att pausa åtgärder mot bristfälliga enskilda avlopp, skriver Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd.

Den 6 maj meddelade Tingsryds kommun att de kommer att pausa beslut gällande privatpersoners bristfälliga enskilda avlopp och anger den pågående viruspandemin som skäl. Vi har såklart förståelse för att kommunen vill värna om dess invånare i dessa svåra tider, men vi tror snarare att den här pausen riskerar kommunens miljö och dess medborgares hälsa.

Väl fungerande avlopp är en förutsättning för att smittoämnen från avloppsvatten inte ska förorena grannens dricksvattenbrunn och för att badviken ska förbli badbar. Det ligger i såväl fastighetsägarens, grannarnas som allmänhetens intresse att de enskilda avloppen fungerar som de ska och att de renar vattnet effektivt. Bara i Tingsryd handlar det om ungefär 3 200 enskilda avlopp som behöver åtgärdas regelbundet.

Ett stort problem med enskilda avlopp som behöver åtgärdas är att ägarna till dessa ofta inte är medvetna om att de är en miljö- och hälsofara. Samtidigt är det en småhusägares ansvar att  underhålla avloppet. Kommunens tillsyn spelar en viktig roll i att identifiera och informera om vilka avlopp som behöver åtgärdas. Ju längre tid det tar, desto dyrare kan det bli i längden – inte bara för ägaren, utan även för kommunen.
 
Vårt förslag är därför att Tingsryds miljö- och byggnadsnämnd snarast återigen börjar sin tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Att skjuta problemet på framtiden är varken bra för badsugna i sommar, miljön, eller för privatpersoners ekonomi.

Anders Mårtensson, Vd VVS-fabrikanternas råd