Pressmeddelande

Politiker och allmänhet enade - det krävs obligatoriska kontroller av små avlopp

Politiker och allmänhet enade - det krävs obligatoriska kontroller av små avlopp

2018-07-09

PRESSMEDDELANDE 2018-07-09

Hälften av alla riksdagskandidater på valbar plats vill se obligatoriska kontroller av nya och gamla små avlopp visar en ny undersökning genomförd av VVS-Fabrikanternas Råd. Bland allmänheten är stödet hela 77 procent för obligatoriska kontroller. Gamla eller bristfälliga avlopp skapar i dag stora problem med läckage och förorenat vatten i Sverige.

–  I Sverige finns nästan en miljon små avlopp, de allra flesta från permanentbostäder. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 rening efter slamavskiljaren och har därmed varit olagliga sedan 1969. För att komma till bukt med dem behövs obligatoriska kontroller av både nya och gamla avlopp, säger Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd.

Hälften av de riksdagskandidaterna på valbar plats som har svarat på enkäten, 50,4 procent, vill se obligatoriska kontroller av både nya och gamla små avlopp. Vänsterpartiets och Miljöpartiets riksdagskandidater är de tydligaste förespråkarna, där hela 96 procent är för förslaget. Bland Liberalerna vill 68 procent se obligatoriska kontroller med det bland Centerpartiets kandidater är 60 procent som är emot obligatoriska kontroller.

När VVS-Fabrikanternas Råd ställde samma fråga till allmänheten via en TNS Sifo, var hela 77 procent för obligatoriska kontroller av små avlopp.

– Med dagens åtgärdstakt skulle det ta 43 år att åtgärda alla undermåliga anläggningar. Orenat avloppsvatten som läcker till dricksvattenbrunnar och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening av små avlopp. Vi är positiva till det nu lagda förslaget om en avloppsdeklaration och för att de ska ge önskad effekt är det viktigt att de följs upp med täta kontroller och omfattar både nya och gamla anläggningar, säger Anders Mårtensson.

Fakta om små avlopp

I Sverige finns närmare 950 000 små avlopp varav cirka 700 000 har WC. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknar 240 000 av dessa rening efter slamavskiljaren och har därmed varit olagliga sedan 1969. En modern avloppsanläggning har en teknisk livslängd på cirka 20 år. Det krävs därmed en åtgärdstakt på minst 5 procent per år för att hålla anläggningarna i gott skick.

Länk till valenkätsresultatet: Enkät riksdagskandidater Enskilda avlopp.pdf

Länk till Sifon: Sifoundersökning Enskilda avlopp.pdf

Länk till utredningen Hållbara vattentjänster


Kontakt
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

Daniel Hedlund, kommunikationsansvarig, VVS-Fabrikanternas Råd, 070-742 84 00, daniel@vvsfabrikanterna.se

Om undersökningarna

VVS-Fabrikanternas Råd har, via pr-byrån Westanders ”Stora Valenkäten”, låtit 532 riksdagskandidater på valbar plats svara på frågan ”Tycker du att det bör införas obligatoriska kontroller av nya och gamla avlopp?”. De svarande kunde välja mellan följande alternativ: ja - absolut, ja - troligen, nej – troligen inte, nej, - absolut inte och tveksam/vet ej. Av de som fick enkäten svarade 56 procent, 301 kandidater.

Sifoundersökningen genomfördes den 29 maj–6 juni 2018 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade motsvarande fråga.

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter de 96 medlemsföretagen cirka 20 miljarder kronor. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.


BILD OVAN FRÅN VVS-FABRIKANTERNAS RÅDS SAMTAL I ALMEDALEN 2018 OM OLAGLIGA SMÅ AVLOPP ©. FRÅN VÄNSTER: REINE LINDHOLM (XYLEM), LARS TYSKLIND (RIKSDAGSLEDAMOT LIBERALERNA), ANNA WERNER (VILLAÄGARNA), ANDERS GRÖNVALL (F.D. UTREDARE HÅLLBARA VATTENTJÄNSTER)