Propositionen om hållbara vattentjänster skjuts upp igen

2021-03-03

I går skulle regeringen ha presenterat propositionen om hållbara vattentjänster. Men enligt tidningen Cirkulation skjuts propositionen upp – igen. Först skulle den komma våren 2020, sedan i december och det senaste beskedet var 2 mars. Det är inte utan att man blir besviken på att det första Per Bolund gör som miljöminister är att skjuta upp ett beslut som är så viktigt för både fastighetsägare, miljö och livsmedelssäkerhet.

Propositionen grundar sig på utredningen Vägar till hållbara vattentjänster som överlämnades till regeringen redan 2018. Utredningen föreslår en obligatorisk avloppsdeklaration för små avlopp. Förslaget skulle skapa ordning och reda bland alla de närmare miljonen enskilda avlopp som finns i Sverige.

Men nu får vi vänta ytterligare på propositionen. Hur länge vet vi inte. Det vi vet är att varken vårt dricksvatten eller våra marker, sjöar och vattendrag har råd att vänta längre.

Läs artikeln i Cirkulation >>