Säkra tillgången till teknisk service och underhåll av byggnader!

2020-03-30

Vi är alla oroliga för den djupt allvarliga situation som Corona/Covid-19 har orsakat världen såväl som det svenska samhället. Vi har alla följt och genomfört de åtgärder som regeringen och Folkhälsomyndigheten kontinuerligt har beslutat och rekommenderat. Med detta brev vill vi peka på möjligheter att ta tillfället i akt för att genomföra teknisk service och underhållsarbete i byggnader där den ordinarie verksamheten har stängts eller planeras att stängas ner.

Effekten av att "stänga ned Sverige" riskerar att bli omfattande. Därför ser vi det som vår skyldighet att påpeka de möjligheter där vi ser att samhällets resurser kan nyttjas på bästa sätt och samtidigt säkra våra anställdas arbeten.

Vi är alla positiva till regeringens absolut nödvändiga initiativ med anledning av coronaviruset. Samtidigt, inom entreprenad- och installationsindustrin, befarar vi att en nedstängning av offentliga och privata byggnader leder till att vi behöver skicka hem också våra friska tekniker. Vi tror dock att detta kan hanteras annorlunda.

Tomgång i offentliga byggnader, skolor, universitet, administrationsbyggnader, privata fastigheter etc. utgör en perfekt möjlighet att säkerställa lagstadgat tekniskt underhåll och genomföra pågående och klimatvänligt arbete - dvs. utföra redan beställda åtgärder kopplade till felavhjälpande underhåll och energieffektivisering. Bara under 2019 bedöms renoveringsbehovet av byggnader i Sverige uppgå till omkring 150 miljarder kronor. Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning.

Vi önskar därför att ni genom att ta initiativ ger oss möjlighet att fortsätta arbeta i de tomställda fastigheterna för att göra dem ännu mer energieffektiva och redo att användas när elever, lärare, studenter och andra offentliga och privata anställda återvänder till sina arbetsplatser. Vi föreslår att ni genom tydliga uppmaningar och kanske ekonomiska incitament uppmuntrar fastighetsägare att utnyttja tillfället för underhålls- och moderniseringsåtgärder. På så sätt kan både arbetstillfällen säkras och det svenska fastighetsbeståndet vara i än bättre skick när lokalerna återigen ska användas för ordinarie verksamhet.

Vi ser fram emot er återkoppling.

Vänliga hälsningar

Ola Månsson, VD Installatörsföretagen

Claes Seldeby, Ordförande SEG, Sveriges Elgrossister

Mikael Castanius, VD Belysningsbranschen

Göran Dahlin, Ordförande Svenska Rörgrossistföreningen

Mikael Leksell, VD Siemens Sverige

Charlie Timmermann,  VD Schneider Electric Sverige AB

Anders Mårtensson, VD VVS-fabrikanterna