Svensk Armaturindustri fyller 60 år!

2021-09-17


Hans Hansson, AB Durgo, ordförande i Svensk Armaturindustri

I år fyller Svensk Armaturindustri 60 år. Med sina 12 medlemmar är det inte en av de stora organisationerna i Sverige men det är definitivt en av de mest anrika och den representerar Sverige i CEIR (The European association for the Taps and Valves Industry). Sverige har stolta traditioner inom armaturindustrin. Medlemmarna tillverkar moderna, högkvalitativa badrums, köks, fastighets- och industriarmaturer. De producerar även produkter och lösningar som används för att minska vatten- och energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en naturlig del i arbetet mot ett energieffektivare samhälle.

Branschen har genom åren utvecklats till en toppmodern industri som tillverkar produkter som efterfrågas över hela världen. Den senaste tiden har arbetet riktat in sig på svenska och europeiska regler för armaturmaterial, tillsammans med energieffektiviseringsfrågor, där vi är med och utvecklar gemensamma testmetoder. Det har hänt mycket under de senaste 60 åren men vad kommer att påverka branschen mest de kommande åren?

Enligt ordföranden i Svensk Armaturindustri, Hans Hansson AB Durgo, så händer det mycket kring nya lagstadgade krav och marknadskrav vilket bland annat driver utvecklingen mot nya material och hållbara lösningar med minimal klimatpåverkan. Ett nytt Europeiskt dricksvattendirektiv är under utveckling som är tänkt att skapa mer harmoniserade regelverk och materialkrav. Vi ser även en utmaning med miljöbedömningssystemen där vi anser att vi kan göra en hel del för att underlätta för entreprenörer och fastighetsägare att göra hållbara produktval. ”Det pågående förändringsarbetet innehåller mycket som är positivt men det är viktigt att vi som bransch får bidra med vår erfarenhet. Det är en fördel för alla om vi kan säkerställa en smidig omställning, begränsa byråkratin och minimera antalet kostnadskrävande nationella särkrav.”

Ett annat stort uppdrag blir att minska det totala klimatavtrycket från byggbranschen vilket kommer att påverka alla. ”Här kan vår bransch bidra med mycket” säger Hans Hansson. ”De kommande 60 åren blir sannolikt mer händelserika än de vi har bakom oss så Svensk Armaturindustri får en viktig funktion att fylla i många år framöver.”

Kontakt

Vill du veta mer om Svensk Armaturindustris arbete kontakta Bengt Henricson, branschutvecklare på VVS-Fabrikanterna.

Bengt Henricson
Mail: bengt@vvsfabrikanterna.se
Telefon: 0702 63 21 67