Pressmeddelande

Svenskarnas oro över tillgången på dricksvatten ökar

Svenskarnas oro över tillgången på dricksvatten ökar

2018-12-27

PRESSMEDDELANDE 2018-12-27

Efter sommarens värmebölja oroar sig alltfler svenskar över tillgången på dricksvatten. Nästan hälften, 44 procent, av befolkningen svarar att de oroar sig över tillgången på dricksvatten vilket är en ökning med 10 procent sedan före sommaren. Det visar en ny Sifoundersökning som VVS-Fabrikanternas Råd har låtit genomföra.

– Tillgången på dricksvatten är en viktig grundläggande samhällsfråga. Allt fler har fått insikt i att det kan uppstå brist på rent vatten. I takt med klimatförändringarna måste vi anpassa vårt beteende och våra tekniska installationer, säger Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd.

Den varma och torra sommaren, med eldningsförbud och bevattningsförbud i nästan hela Sverige gjorde att fler svenskar blev medvetna om att tillgången till rent vatten inte alltid är en självklarhet.

– Brist på dricksvatten beror inte bara på torra sommarperioder och lite nederbörd. När det blir riktigt varmt, som i somras, slog många vattenverk dessutom i produktionstaket vilket innebär att vi måste bli bättre på att hushålla med det vatten som finns, säger Anders Mårtensson.


Oron för dricksvattentillgången är störst i Småland, Öland och på Gotland där hela 60 procent svarar att de oroar sig över tillgången på dricksvatten medan endast var fjärde, 26 procent, i norra delarna av landet oroar sig.

 

Läs resultatet från Sifo-undersökningen här

Pressmeddelandet i sin helhet