Tre av fem funderar över vattentillgång

2017-07-31

PRESSMEDDELANDE   2017-07-31

Tre av fem svenskar brukar fundera över tillgången på vatten i Sverige. I Småland, på Öland och på Gotland är det nästan nio av tio som funderar på vattentillgången. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av VVS-Fabrikanternas Råd.

Sedan i början av sommaren råder det vattenbrist på flera håll i landet och ett antal kommuner har gått ut och uppmanat sina invånare att hushålla med vattnet. Vattenbristen beror främst på de låga grundvattennivåerna till följd av lite nederbörd under vintern. 

– Det här är en situation som kommer att bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Vi måste därför börja se färskvatten som en bristvara och anpassa både beteende och tekniska installationer efter det, säger Anders Mårtensson, vd på VVS-Fabrikanternas Råd.

Sifoundersökningen visar att tre av fem svenskar, 60 procent, funderar över tillgången på vatten i Sverige. Kvinnor funderar oftare på vattentillgången än män och äldre är mer engagerade än yngre. I Småland, på Öland och på Gotland är det hela 87 procent som funderar över vattentillgången.

– För att minska vattenförbrukningen krävs både ändrat beteende och vatteneffektiv teknik. I dag finns det krav på energimärkning på många produkter. En motsvarande märkning av vatteneffektivitet skulle göra det lättare att välja rätt, säger Anders Mårtensson.

Tre tips om vattenhushållning

Det finns flera saker som det enskilda hushållet kan göra för att minska vattenförbrukningen:

1. Byt till vatten- och energibesparande kranar och duschmunstycken i kök och badrum.

2. Mät vattenförbrukningen och tävla i familjen om vem som kan förbruka minst.

3. Samla regnvatten från tak och använd det till bevattning i trädgården.

Om undersökningen

Sifoundersökningen genomfördes den 2–10 juni 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Brukar du fundera över tillgången på vatten i Sverige?”. ”Ja” svarade 60 procent, fördelade på ”ofta” (13 procent) och ”ibland” (47 procent). ”Nej” svarade 40 procent, fördelade på ”sällan” (29 procent) och ”aldrig” (11 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 0 procent.

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen >>>

Kontakt
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se


VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter de 89 medlemsföretagen cirka 20 miljarder kronor och sysselsätter cirka 20 000 personer. Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden.