VA-priset till Tekniska verkens utbildningssatsning för barn

2023-03-22

Årets VA-pris går till Tekniska Verken i Linköpings utbildningssatsning rörande vatten och avlopp. Det är en omfattande satsning som pågått i över 25 år riktat till barn i grundskolan. Tekniska verken har utvecklat ett utbildningsmaterial och handledning till lärare i kommunen och dessutom bjuds hela klasser in under skolgången för att lära sig mer och bland annat få en rundvandring på reningsverket. Eleverna får se hur mycket arbete det krävs för att hantera avloppen och rena vattnet i praktiken. I dag är det flera generationer som har gått igenom programmet, som är känt som ”Bosse och Bettan” och som många pratar om hemma.

– Inte nog med att Tekniska verken tagit fram ett gediget och omfattande utbildningsmaterial för grundskolorna i Linköping, och även bjuder in barnen på studiebesök. Det har dessutom genomförts i många år, redan innan ”hållbarhet” blev ett begrepp på allas läppar, vilket visar att det är en uthållig satsning som står sig över tid, säger Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna.

– VA-branschen har, likt många andra högspecialiserade verksamheter, utmaningar kring kompetensförsörjningen när de svenska VA-systemen ska moderniseras. Ett barn som blir intresserat av att arbeta med VA efter att ha lärt sig mer om vatten- och avloppshantering hos Tekniska verken, kommer kunna göra stor nytta för svensk vatten- och avloppsinfrastruktur i framtiden, säger Joacim Nordh, vd Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Hedersomnämnande till Erik Winnfors Wannberg och tidskriften Cirkulation

Chefredaktören Erik Winnfors Wannberg har tillsammans med sin kompanjon redaktionschefen Jens Ohlson drivit tidskriften Cirkulation i över 30 år. Det är en oberoende tidskrift som har givit VA-branschens olika aktörer möjlighet att fördjupa sin kunskap inom många områden, från teknik och underhåll till politik och samhällsbyggnad.

– Att i över trettio år utveckla en oberoende branschtidskrift när många andra liknande tidningar gått i graven är en stor prestation. Erik och tidningen har blivit en respekterad och viktig del av branschens utveckling och bevakningen av den, säger Jonny Hellman, vd VVS-Fabrikanternas Råd.

Om VA-priset

VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Många av VA-systemen i Sverige har eftersatt underhåll och behov av renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker VA-Fakta visa hur viktig vattenfrågan är. Priset går till en person, organisation eller företag som har uppmärksammat dricksvatten- och avloppshanteringen och tagit speciella initiativ för att förbättra Sveriges hantering av VA-infrastrukturen. I år tillkännages pristagaren i samband med FN-initiativet Världsvattendagen som inträffar den 22 mars varje år.

Om ”Bosse och Bettan”


Nykvarnsverket, Linköping. Foto: Joakim Sjöholm

Tekniska verken i Linköping har sedan 25 år tillbaka bjudit in tredjeklassarna till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping. Där går de rundvandring och gör experiment för att ge eleverna förståelse för vad som händer om man kastar fel saker i toaletten. Eleverna för sedan kunskapen vidare i hemmen till nära och kära om hur det fungerar i VA-nätet och på reningsverket. Projektet är känt som ”Bosse och Bettan”. Personer på stan kommer ihåg långt efter tredje klass när de gjorde Bosse och Bettan-besöket på Nykvarn. En uppskattad aktivitet som sätter sig i minnet, med andra ord.

Fakta

  • Bosse och Bettan startade runt 1998.
  • Cirka 1000 tredjeklassare brukar besöka Nykvarnsverket varje år.
  • Cirka 20 guider och en handfull personer som jobbar med projektledning och praktiska detaljer.

Om VA-Fakta

VA-Fakta är ett branschnätverk som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppsystem (VA) står inför. Bakom VA-Fakta står branschorganisationerna Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen och VVS-Fabrikanternas Råd. Tillsammans representerar vi fler än 4 000 företag som har djup insyn i hur det står till med VA-systemen i Sverige.