VVS-Fabrikanterna ny-gamla medlemmar i Byggmaterialindustrierna

2022-01-14

Vi är mycket glada att vara tillbaka som ny-gamla medlemmar i Byggmaterialindustrierna igen.

– Vi ser ett medlemskap hos Byggmaterialindustrierna som både inspirerande och ansvarsfullt. Vi står inför en stor omställning inom hela samhällsbyggnadssektorn med utmaningar inom bland annat hållbarhet och digitalisering. VVS och VA är två viktiga områden för att lyckas med detta och det är av stor vikt att leverantörer samverkar och driver frågor gemensamt. Därför är vi väldigt positiva till att vara en del av Byggmaterialindustrierna igen, säger Jonny Hellman, vd hos VVS-Fabrikanterna.

Om Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är en paraplyorganisation som välkomnar alla företag och branschorganisationer som tillverkar och arbetar med byggmaterial. Byggmaterialbranschen i Sverige omsätter omkring 170 miljarder SEK och sysselsätter drygt  50 000 personer. Byggmaterialindustriernas främsta uppgift är att samordna, stärka och verka för de frågor som är gemensamma för hela byggmaterialindustrin.

– Vi är väldigt glada över att ha VVS-fabrikanterna som medlemmar. VVS-produkter utgör en viktig del av en byggnad. Tillskottet gör att vi nu har större delen av de material och produkter som ingår i en byggnad representerade bland våra medlemmar och det ger oss bra förutsättningar för ett effektivt samarbete kopplat till bland annat spårbarhet och digitalisering för en effektiv delning av produkt- och miljöinformation, energieffektivisering, cirkularitet och arbetet med att minska klimatpåverkan från den byggda miljön, säger Anna Ryberg Ågren, vd för Byggmaterialindustrierna.

Kontakt

För mer information om samarbetet kontakta Jonny Hellman, vd hos VVS-Fabrikanterna.

Mail: jonny@vvsfabrikanterna.se