Om oss

VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation.

Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. 

VVS-Fabrikanterna företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan.

Vi är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka aktuell och korrekt information om branschen.

Vi arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot våra myndigheter och departement.

VVS-Fabrikanterna är det självklara forumet för dig som tillverkar och marknadsför VVS- och VA-produkter och material på marknaden och för dig som vill vara med och påverka de viktigaste besluten och branschens utveckling. 

Organisationens kärnvärden är öppenhet, förtroende och engagemang. Alltid med medlemmarnas och branschens bästa i åtanke.

 

VVS-Fabrikanterna arbetar aktivt med frågor inom bland annat:

 • Miljö och hållbart byggande 
 • Energieffektiva lösningar
 • Trygga och säkra installationer
 • Vatten- och avloppsförsörjning
 • Produkt- och materialutveckling
 • Produkt- och miljöinformation
 • Regelverk och lagstiftning
 • God affärsetik
 • Standardisering

 

VVS-Fabrikanterna är aktiva inom följande samarbeten för branschens räkning:

 • RSK-Databasen - delägare
 • Nordbygg - arrangörsgrupp
 • ETIM Sverige - medlem och referensgrupp
 • SIS - medlem i TK 198 och TK 519
 • BEAst - medlem
 • SGBC - medlem
 • Nätverket för material i kontakt med dricksvatten - medlem
 • Bim alliance - medlem