Göte Mattsson på Industri Belos om VVS-Fabrikanterna

 


Göte Mattsson, Senior Vice President på Indutrade AB och avgående VD Industri Belos AB

 

Hej, Göte Mattsson, Senior Vice President på Indutrade AB och avgående VD Industri Belos AB

Hur länge har ni varit medlemmar i VVS-Fabrikanterna?

Vi och några andra företag var med och startade en VA-grupp inom branschorganisationen i början av 2000-talet.

Varför ville ni engagera er i en branschorganisation?
Vi behövde ett forum att samlas i och det här är en stark enhet. Här kan vi ventilera våra utmaningar och funderingar och få en styrka i att agera tillsammans.

Vad ser du för fördelar med att vara medlem?
Vi får ett forum där vi kan vara delaktiga i att påverka beslut på både kommunal och statlig nivå. Vi träffar också många med gemensamma intressen och vi i VA-gruppen arrangerar egna, välbesökta mässor runt om i landet. Det är väldigt viktigt att man har ett forum där man kan diskutera gemensamma frågor och att rådet finns där som en partner för oss i branschen.

Vilka utmaningar ser du för er verksamhet och branschen framåt?
Vi ser VA som en del av vår infrastruktur. En stor och viktig fråga handlar om att bygga ut och höja nivån på VA-nätet. Vi jobbar med vatten, det viktigaste livsmedlet som finns. Genom att bygga upp och förstärka VA-nätet kan vi både säkerställa att vi kan tillgodose slutanvändarna med vatten och bidra till ett hållbarare samhälle. Vi måste bygga för generationer. En del i det är att jobba med våra leverantörer för att få fram produkter med lång livslängd. Vi har idag hög kvalitet på det vi säljer och lämnar tio års garanti, men vi har också slutanvändare som pratar om en livslängd på upp till 150 år. Där ligger en utmaning, att hitta rätt åtgärder för att säkerställa livslängden som slutkunderna kräver.


Läs mer om Industri Belos >>