Jan Berglund på Duravit om VVS-Fabrikanterna


Hej, Jan Berglund, vd på Duravit Sweden AB och ny medlem i branschorganisationen!

Varför valde ni att ansluta er till VVS Fabrikanterna?
Det föll sig naturligt då jag anser att man som liten och enskild har små förutsättningar att påverka. Vi vill vara med dels för att få en möjlighet att påverka trots vår storlek och dels för att ta del av branschfrågor.

Har ni någon särskild fråga ni brinner lite extra för?
Som internationellt bolag upplever vi det besvärligt med mängden lokala certifieringar och standarder som vi har mycket av i Sverige. Vi har de stora, så som ISO, som är internationellt accepterade men vi har också många andra att förhålla oss till vilket komplicerar vårt arbete. Vi vill gärna försöka förenkla sådana processer för oss och andra företag i samma sits. Att kunna agera tillsammans med andra i branschorganisationen ger mer tyngd.

Vad ser du för utmaningar för branschen framåt?
En utmaning är definitivt hur vi ska hantera konsumenternas inköpsbeteende gällande badrumsprodukter. Vi handlar mindre i våra lokala VVS-butiker och i fackhandeln och tenderar att beställa själva över nätet hos exempelvis större byggvaruhus. I bästa fall låter man sedan branschen tillhandahålla händer och fötter, i värsta fall installerar man dem själv. Priserna pressas och det finns risk att man köper produkter som inte håller måttet. För de synliga VVS-produkterna är inköpsbeteendet en utmaning och det är en svårlöst fråga även i större forum, men tillsammans kan vi driva en linje och försöka agera på liknande sätt.Jan Berglund, vd på Duravit Sweden AB


Läs mer om Duravit >>