Emelie Borg på Walraven om VVS-Fabrikanterna

Som medlem i styrelsen för VVS-Fabrikanterna hoppas Emelie Borg på Walraven kunna bidra både med det lilla företagets perspektiv och ett större fokus på jämställdhet inom branschen.

– Vi verkar i en bransch som börjat få brist på arbetskraft, det är inte hållbart att vi bara når ut till hälften av befolkningen, säger Emelie.

Som utbildad civilekonom hamnade Emelie Borg av en slump i VVS-branschen och företaget Walraven för tolv år sedan.

– Jag valde det inte främst för branschen i sig, utan för att företaget hade ett stort fokus på medarbetarna. De sågs som en tillgång och det är viktigt för mig. Hon hade inte haft en tanke på att ge sig in i VVS-branschen tidigare och blev av sin chef förberedd på att det kunde vara en tuff miljö för kvinnor.

– Men jag blev positivt överraskad. Jag gillar branschen starkt och ser den som öppen och välkomnande.

“Tufft att vara liten”

Det globala familjeföretaget Walraven har sina rötter i Nederländerna och startades redan 1942. Man tillverkar innovativa upphängningssystem för VVS-branschen och 2014 startades Walraven Nordic AB upp i Malmö med fokus på marknaden i de skandinaviska länderna.

– Vi är ett litet team på elva personer som täcker hela Norden, säger Emelie och berättar att hon blev förvånad men glad när hon blev uppringd av valberedningen hos VVS-Fabrikanternas Råd och tillfrågades om att ta en plats i styrelsen.

– Jag tackade ja, för vi vet hur det är att vara små i en bransch med stora aktörer. Det kan vara tufft att vara liten.

Fler kvinnor i branschen

Emelie tillägger att hon även vill bidra med det kvinnliga perspektivet.

– Det är svårt att rekrytera kvinnliga medarbetare. Vi verkar i en bransch som börjat få brist på arbetskraft, det är inte hållbart att vi bara når ut till hälften av befolkningen. För att få in fler kvinnor behöver branschen lyftas, menar Emelie.

– En jämställd organisation ger ett bättre resultat, men det har nog naturligt fallit sig så att män sökt sig till den här typen av yrken för att de generellt sett har ett större teknikintresse. Och förr hade vi inte resursbrist, så vi har inte lagt ner så mycket kraft i frågan. Branschorganisationen skulle kunna hjälpa till att hitta sätt att nå ut bredare. Generellt är vi idag dåligt insatta i vad som behövs för att locka kvinnliga ansökande.

Framåt tillsammans

Redan innan det svenska bolaget etablerades var Walraven medlem i VVS-Fabrikanterna.

– En av anledningarna till att vi som företag valde att gå med var att vi såg det som en informationskälla där man har möjlighet att träffa andra bolag i samma nisch, nätverka och bredda vår kunskap. Hon menar att hennes företag är för litet för att driva frågor helt på egen hand, men att de tillsammans med andra inom teknisk VVS får helt andra möjligheter.

– Vi får en gemensam kraft att lyfta frågor och få upp dem på agendan. Tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vill du gå snabbt – gå ensam. Vill du gå långt – gå tillsammans.

Hållbarhet efterfrågas av unga

För Walraven som företag är det främst två frågor som hon framöver hoppas hitta stöd för hos VVS-Fabrikanterna.

– Det handlar om hållbarhet och att säkra framtida rekrytering. Som tillverkande industri behöver vi fundera på vad vi ska bidra med till kommande generationer. Vi ser även att hållbarhet och rekrytering är sammanlänkade. Vid rekrytering av yngre personer efterfrågas ett hållbarhetsarbete, säger hon och fortsätter:

– Vi behöver människor och vi behöver vår planet. Jag tror att branschorganisationen kan driva på en positiv utveckling inom dessa två områden, då det är fundamentalt för branschen. Det ligger en stor men intressant utmaning i hur vi går vidare och tar nästa steg inom hållbarhet, ledarskap och rekrytering.

Läs mer om Walraven >>