Markus Barkestedt på Villeroy & Boch Gustavsberg om VVS-Fabrikanterna

Hej Markus Barkestedt, Kvalitets- och miljöspecialist på Villeroy & Boch Gustavsberg.

Hur länge har ni varit medlemmar i VVS-Fabrikanterna?

Vi har varit med sedan Jesus gick på vattnet… tolka mig rätt nu! Vi har varit med sedan Svensk Armaturindustri bildades 1961. Då jag är född på 80-talet känns det som väldigt länge sedan 😊

Varför vill ni engagera er i en branschorganisation?

Det är bästa forumet för att kunna bidra till en gemensam samsyn i branschen kring viktiga frågor. Att vara insatt i branschfrågorna som rör lagar, materialval och installationskrav har stor betydelse för morgondagens produkter. I och med att våra produkter används för att distribuera dricksvatten måste man ha full kontroll på nuvarande, men också kommande regelverk.

Vad ser du för fördelar med att vara medlem?

Vi får möjlighet att lyfta utmaningar och ge en branschgemensam syn på kommande krav gentemot myndigheter och andra kravställande organisationer, det ser jag som en av de viktigaste fördelarna.

Vilka utmaningar ser du för er verksamhet och branschen framåt?

Övergripande skulle jag säga att hållbarhetsfrågorna är de viktigaste och mest utmanande för branschen. Där är blyfrågan i fokus, kopplat till mässingsmaterial och utmaningarna med återvinnig av dagens mässingslegeringar, kopplat till kraven i det nya dricksvattendirektivet (DWD).

Frågor som rör livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD) är också viktiga. Det är en utmaning för hela branschen att ställa om till cirkulära affärsmodeller.


Stort tack för dina svar Markus!