Nyinvalda styrelseordförande Michael Söderberg om VVS-Fabrikanterna

Vi säger hej till LK Systems vd Michael Söderberg som nyligen tagit över stafettpinnen som styrelseordförande från Fredrik Skarp på FM Mattsson. Vi ställde några frågor om hur Michael ser på branschen och framtiden.

LK Systems är en stor spelare i branschen, vad ser du för utmaningar framåt, både för er som enskilt företag och för branschen i stort?

– Jag tror att LK Systems utmaningar i mångt och mycket är samma som branschen i stort. Sedan har vi, till skillnad från de flesta av föreningens medlemmar, kanske lite mer resurser att ta oss an dessa. Om man bortser från en vikande marknad, tycker jag att regelverket kring hållbart byggande och miljödata är en rejäl utmaning. Detta har påverkat oss alla under lång tid och framåt ökar kraven väsentligt. Därför blir föreningens arbete med utbildning och hjälp att hantera kraven väldigt viktigt.

Fördelar med medlemskap i VVS-Fabrikanterna

LK Systems har varit medlemmar i VVS-Fabrikanterna sedan 1977, vad skulle du säga är den största nyttan som medlem?

– Vi är precis som många andra medlemmar delaktiga i olika arbetsgrupper, vilket ger oss en bra insikt i både nuvarande och kommande krav och hur dessa påverkar vårt erbjudande. Vi använder också branschstatistik och prognoser i vårt beslutsfattande.

Finns det fler fördelar?

– Väldigt trevliga branschkollegor som vi får möjlighet att träffa på möten och i arbetsgrupper!

Arbetet framåt

Det händer mycket inom hållbarhetsområdet, med bland annat många krav från EU. Hur påverkar det branschen?

– Som jag sa tidigare så påverkar detta oss redan idag – både genom kostnader och arbete att sammanställa information. Jag tänker framför allt på miljödata och bedömningar av produkter som vi förväntas jobba fram och dessutom betala. Kraven ökar väsentligt framåt med lagkrav på EPD, införande av Produktpass osv. Jag är en stor vän av ett mer hållbart byggande, men att uppfylla alla krav betyder också mycket arbete och stora kostnader för oss leverantörer – och det är inte säkert att betalningsviljan är på samma nivå.

Hur ser du på föreningens roll framöver?

– Vi ska som tidigare fokusera på medlemsnytta i alla dess former. Det kan vara samarbete i arbetsgrupper, marknadsföringsaktiviteter, branschstatistik, påverkansarbete, utbildningar och inte minst att underlätta för våra medlemmar inom miljölagstiftningen framåt. Vi gör mycket av detta redan idag och ska fortsätta utveckla detta på olika sätt.

Är det någonting annat som du skulle vilja att föreningen gjorde mer av de kommande åren?

– Jag skulle gärna se fler kvinnor i vår bransch och ett större inflöde av unga talanger. Vi har så mycket att vinna på att bli bättre här. Det är ett långsiktigt arbete där uppfattningen av vår bransch måste förändras. Branschen präglas av en otroligt hög teknikhöjd och innovationskraft och vi måste komma ihåg att vi sysslar med vatten, värme och avlopp. Detta är fundamentala byggstenar för liv. Det måste vi bli bättre att berätta om.


Stort tack för dina svar Michael!


Mer om LK Systems >>