Medlemsavgifter

Här kan du snabbt räkna ut avgiften för ett medlemskap i VVS-Fabrikanterna. Avgiften är baserad på omsättning av VVS- och VA-produkter på den svenska marknaden.

Ange er omsättning nedan så genereras just er totala avgift bestående av antalet andelar samt fasta avgifter.

1 andel = 17 360 kr

Omsättning (i mkr):

Omsättning i Sverige
0 - <20 mkr = 1 andel 17 360:-
20 - <40 mkr = 2 andelar 34 720:-
40 - <60 mkr = 3 andelar 52 080:-
60 - <80 mkr = 4 andelar 69 440:-
>80 - <100mkr = 5 andelar 86 800:-
>100 mkr = 6 andelar 104 160:-

Fast avgift: 5000 kr

Till ovanstående kommer en icke avdragsgill medlemsavgift till föreningen på: 500 kr