Styrelsen

Fredrik Skarp

Styrelseordförande
Vd, FM Mattsson Mora Group
 fredrik.skarp@fmm-mora.com

Pär Näslund

Styrelseledamot
Försäljningdirektör, Pipelife Sverige AB
 par.naslund@pipelife.se

Emelie Borg

Styrelseledamot
Vd, Walraven Nordic AB
 emelie.borg@walraven.com

Karl Nilsson

Styrelseledamot
Försäljningschef, Siemens AB 
 karl.nilsson@siemens.com

Michael Söderberg

Styrelseledamot
Vd, LK Systems AB
 michael.soderberg@lksystems.se

Johan Ekstedt

Styrelseledamot
General Manager, Grundfos AB
 jekstedt@grundfos.com

Fredrik Färjh

Styrelseledamot
Försäljningschef, Geberit AB
 fredrik.farjh@geberit.com

Anders Mårtensson

Adjungerad styrelsen
Vd, VVS-Fabrikanternas Råd
 anders@vvsfabrikanterna.se

Styrelsen för VVS-Fabrikanterna verkar för att föreningen arbetar för en väl fungerande VVS- och VA-marknad och för att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Styrelsen utgör ett stöd för vd och kansli i arbetet med de frågor föreningens fullmäktige beslutat om. Styrelseledamöter utgörs av ledande företrädare från föreningens medlemsföretag.