Tidigare ordförande Fredrik Skarp om VVS-Fabrikanterna

– Tillsammans med VVS-Fabrikanterna kan vi öppna många fler dörrar för branschen, än som enskilda företag. Så sammanfattar Fredrik Skarp sin första tid som styrelseordförande i VVS-Fabrikanterna. 

Sedan några år tillbaka är han VD för FM Mattsson Mora Group och arbetade tidigare bland annat inom stålindustrin. Som relativ nykomling imponeras han av branschen.

Starkt engagemang

– Det finns ett mycket starkt engagemang för våra frågor som inger respekt, säger Fredrik Skarp.

Han företräder en av de tyngre aktörerna, men konstaterar att många frågor drivs bäst tillsammans. Inte minst gäller det kontakterna med andra branschorganisationer och myndigheter. Det väger tungt när en hel bransch är enig. Som exempel pekar han på myndighetskontakter, veckan i Almedalen och gemensamma satsningar på mässor.

Internet kan man leva utan, men inte VVS

– En annan viktig fråga är att visa ungdomar en spännande bransch med intressanta arbetsuppgifter inom miljö, energi och andra viktiga framtidsfrågor, så att de utbildar sig på gymnasier, högskolor och universitet, säger Fredrik Skarp.

Han konstaterar att VVS har långt större betydelse än vad många utomstående förstår. Internet kan man leva utan, men inte VVS. Det är en av de insikter som bara branschen tillsammans kan sprida.

Läs mer om FM Mattsson Mora Group >>