AB Svenska Wavin

AB Svenska WavinOrganisationsnummer: 556069-7897

Wavin levererar produkter - och rådgivning inom området för hantering av spillvatten, dagvatten, transport av dricksvatten samt system för skydd av el- och fiberkabel. Det gäller rörsystem – men också brunnar i många olika dimensioner, infiltrationsanläggningar, olje/ bensin- och fettavskiljare mm. Också inom VVS- området erbjuder Wavin ett komplett produktsortiment för inomhusavlopp. Wavin Sverige är ett dotterbolag till Wavin Nordic som är en del av Wavin-koncernen i Holland.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Postadress:
Kjulamon 6
635 06 Eskilstuna
E-postadress
wavin@wavin.se
Telefon
0165410000
Tillbaka till medlemslistan