AB Svenska Wavin

AB Svenska WavinOrganisationsnummer: 556069-7897

Wavin är en innovativ leverantör av lösningar inom bygg- och infrastrukturbranschen. Vårt syfte är att bidra till byggnader och platser som ökar livskvaliteten och levnadsstandarden. Vi samarbetar med kommuner, konsulter, entreprenörer och installatörer för att framtidssäkra städer och byggnader.

Wavin ger effektiva lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet: trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme, Sanitet, Enskilda avlopp

Varumärken:
AHC 9000, Aquacell, AS+, Pex ONE, Q-bic Plus, Sentio, SiTech+, Tigris, Wafix PP grå, Wafix PP mark, Wavin, XL rör, X-Stream

Postadress:
Kjulamon 6
635 06 Eskilstuna
E-postadress
wavin.se@wavin.com
Telefon
0165410000