ABOCO AB

ABOCO ABOrganisationsnummer: 556577-0525

ABOCO är leverantör av specialprodukter inom VA- och VVS-branschen. Produktsortimentet innehåller övergångskopplingar, anslutningar och sadelgrenar för självfallsledningar, reparationsmuffar, anborrningsbyglar, stödhylsor, spindeltätningar, kopplingar för vattenledningar, rörproppar och diverse andra specialprodukter för VA- och VVS-installationer.

Verksam inom:
Vatten och avlopp

Postadress:
Box 570
175 26 Järfälla
E-postadress
aboco@aboco.se
Telefon
0858015520