ACO Nordic AB

ACO Nordic ABOrganisationsnummer: 556533-7200

ACO Nordic AB ingår i ACO koncernen med över 70 års erfarenhet inom VA- och VVS området. ACO erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattnings- och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning, ACO Stainless brunn-, ränn- och rörsystem, ACO fett-, olje- och slamavskiljare. Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, kök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Verksam inom:
Vatten och avlopp

Postadress:
Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
E-postadress
info@aco-nordic.se
Telefon
0313389700
Tillbaka till medlemslistan