ACO Nordic AB

ACO Nordic ABOrganisationsnummer: 556533-7200

ACO Nordic AB ingår i ACO koncernen med över 70 års erfarenhet inom VA- och VVS området. ACO erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattnings- och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning, ACO Stainless brunn-, ränn- och rörsystem, ACO fett-, olje- och slamavskiljare. Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, kök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.Verksam inom:
Vatten och avlopp

Varumärken:
ACO, ACO Citytop, ACO Europoint, ACO Flowshut C, ACO Flowswitch C, ACO GMX, ACO Grease Capture, ACO Lipator, ACO Lipujet, ACO Lipulift, ACO Lipumax, ACO Muli Mini, ACO Muli PE, ACO Muli Pro, ACO Muli Star, ACO Muli UF, ACO Multitop, ACO Oleolift C, ACO Oleolift P, ACO PIPE, ACO Pointlock, ACO Powerlift C, ACO Powerlift G, ACO Powerlift P, ACO Sinkamat, ACO Tree protection, ACO Xtrapoint, Furnes, Ulefos

Postadress:
Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
E-postadress
info@aco-nordic.se
Telefon
0313389700