Alfa Laval Lund AB

Alfa Laval Lund ABOrganisationsnummer: 556016-8642

Alfa Laval marknadsför produkter och system inom separering, värmeväxling och flödesteknik. Våra kunder återfinns inom industrin, energisektorn, på reningsverk, bryggerier och livsmedelstillverkning samt inom sjöfarten.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Rudeboksvägen 1
226 55 Lund
Telefon
46733975544